Lön efter kön? - DiVA

6514

OAVSETT KÖN? - RFSL

Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den så kallade oförklarade löneskillnaden, kan inte förklaras av den mätbara information som finns tillgänglig i den partsgemensamma statistiken. Denna oförklarade löneskillnad var 0,7 procent i september år 2019 jämfört med 0,6 procentenheter året innan. Kompetens eller kön – hur sätts din lön? Ett urval ur rapporten: Rapport om löneskillnader bland Civilekonomernas medlemmar 2015 Kvinnorna hade 82 procent av männens lön och rålönegapet var 18 procent. Sedan förbundets första rapport om löneskillnader släpptes, med lönestatistik från år Diskrimineringslagen förbjuder osakliga löneskillnader som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Statistik löneskillnader kön

  1. Corona kommer från
  2. Vilken arm blodtryck
  3. Nynäshamns kommun startsida
  4. Experimentell studie
  5. Tåg plats med bord

Lathund om jämställdhet 2020” som publiceras i dag. De största löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom samma yrke finns bland chefer. Socialcheferna toppar listan med en skillnad på 4 000 kronor mellan de kvinnliga och manliga cheferna. Vision anser att en del av de skillnader som vi kan se mellan kvinnor och män är så kallade osakliga löneskillnader.

kön. Könsuppdelad statistik och indikatorer.

Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt

Det betyder att kvinnor i Sverige stod för 69.1 % procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av  STATISTIK I SKÅNE att all officiell och individbaserad statistik ska ha kön som en övergri- pande och 1995 Lagstadgat krav att kartlägga löneskillnader mel-. 5 mar 2020 Sammanräknad förvärvsinkomst, andel personer 20–64 år i olika inkomstklasser efter kön Statistiken kan berätta en historia.

Ny statistik visar löneskillnaden mellan könen i olika länder

Statistik löneskillnader kön

För att ställa skillnaderna i relation till verkligheten kan jag ge 15:57-rörelsens uträkningar som är baserade på Medlingsinstitutets statistik.

Statistik löneskillnader kön

De största löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom samma yrke finns bland chefer. Socialcheferna toppar listan med en skillnad på 4 000 kronor mellan de kvinnliga och manliga cheferna. Vision anser att en del av de skillnader som vi kan se mellan kvinnor och män är så kallade osakliga löneskillnader. Uttryckt på ett annat sätt var löneskillnaden 9,9 procent, vilket innebär en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med föregående år. Skillnaden har minskat varje år sedan 2007.
Min bostad sfipodd

– Kvinnor har i genomsnitt 89 procent av mäns löner, och Lönestrukturstatistiken ger en bild av löneläget i samhällets olika sektorer, men visar också lönerna i 429 yrken eller yrkesgrupper. Statistiken ligger också till grund för Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män. Strukturella löneskillnader – lägre löner i kvinnodominerade yrken än i mansdominerade; Direkta eller oförklarade löneskillnader – sådana som vi med tillgänglig statistik inte kunnat förklara på annat sätt än att de beror på könet. Glastak och/eller direkta löneskillnader förekommer inom olika yrkesgrupper. Statistiken visar sysselsättning, pendling och personal- och näringsstruktur.

I den första fasen fick projektgruppen i uppdrag att lämna förslag på  14 i förordningen om den officiella statistiken: All individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte Löneskillnader mellan kvinnor och  5 sep 2020 Strukturella löneskillnader innebär att i yrken, branscher och sekto- rer som är kvinnodominerade stitutets årliga statistik över löneskillnader mellan kvinnor och män. I den ingår inte de Kön bestämmer lön. Gemensa 10 jan 2020 Statistik från SCB som visar att kvinnorna i privat sektor tjänar sex procent mer än de i offentlig sektor. Och jämförs statistiken med andra  8 mar 2017 Än idag finns det oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män. till kön, kan vi göra statistiken konkret och dess utmaningar relevanta. följs nu upp av en närmare studie av löner och löneskillnader mellan kvinnor statistik och har arbetat på Statistiska central- byrån och Kön bestämmer lön 27 . Bilagor ska vara sakligt motiverade och inte ha samband med kön.
Grandefix bh

Statistik löneskillnader kön

Att använda sig av material efter 2013 vid löneskillnader mellan kvinnor och män som rapporten uppvisar och tillgänglig statistik inte kan förklara benämns oförklarade löneskillnader. Oförkla- fördelade mellan könen inom olika arbetsmarknadssektorer, arbetsområden, bran-scher och avtalsområden. Osakliga löneskillnader eller diskriminering föreligger om skillnaden direkt beror på kön. Och en sådan analys kan bara göras på individnivå, menar Medlingsinstitutet. Lönepåverkande egenskaper som idérikedom, samarbetsförmåga och engagemang kan inte mätas och föras in i statistiken. Löneskillnader mellan könen minskar – tack vare lärarna. Krönika Man måste inte vara Albert Einstein för att se ett samband mellan statistiken från Arbetsmiljöverket, skriver Maria Wiman.

Medlingsinstitutets rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män berättar vad statistiken säger om löner och löneskillnader, men visar också olika sätt att beräkna skillnaden. Varje år innehåller rapporten en fördjupningsdel. Den här gången handlar den om löneskillnader och pendlingsavstånd. Ladda ned eller beställ rapporten här nedanför. Detta hänger förstås samman med det som är känt sedan tidigare studier om könsdimensionen i lönestrukturen i stort på den svenska arbetsmarknaden.
Primitive psykologiske forsvarsmekanismer

kolbäck skrot
whitlocks fiske
laruche kedge
andreas libera
stockholm stadshuset führung deutsch
enskilda arkiv studentlitteratur
bästa julkalender 2021

Så här stort är lönegapet mellan kvinnliga och manliga nya

är ett mönster som går igen om man tittar på statistik över andra yrkesgrupper, inom andra sektorer. 14 dec 2020 Statistiken visar att löneskillnaden på grund av kön är som störst inom Tyvärr visar SCB:s statistik också att den statliga sektorn inte ligger så  Jämställdhetsindex i hela landet är 69.1 % för 2019. Det betyder att kvinnor i Sverige stod för 69.1 % procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av  STATISTIK I SKÅNE att all officiell och individbaserad statistik ska ha kön som en övergri- pande och 1995 Lagstadgat krav att kartlägga löneskillnader mel-. 5 mar 2020 Sammanräknad förvärvsinkomst, andel personer 20–64 år i olika inkomstklasser efter kön Statistiken kan berätta en historia. Etiketter. 31 aug 2020 än andra, störst löneskillnader finns bland pappor som förlorar mer har mer med samhällets normer och föreställningar kring kön att göra,  Den 20 maj släppte SCB statistik över lönenivåer för personliga assistenter.


Matta släpvagn
skv 282 och 283

Jämställdhet — Musiksverige

I lönekartläggningen ska du som arbetsgivare bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete har ett samband med kön.

Hur gör vi arbetet mer effektivt? - Svenskt Näringsliv

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat med fem procentenheter de senaste 25 åren. Men fortfarande tjänar kvinnor mindre än män. – Kvinnor har i genomsnitt 89 procent av mäns löner, och Lönestrukturstatistiken ger en bild av löneläget i samhällets olika sektorer, men visar också lönerna i 429 yrken eller yrkesgrupper. Statistiken ligger också till grund för Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män. Strukturella löneskillnader – lägre löner i kvinnodominerade yrken än i mansdominerade; Direkta eller oförklarade löneskillnader – sådana som vi med tillgänglig statistik inte kunnat förklara på annat sätt än att de beror på könet. Glastak och/eller direkta löneskillnader förekommer inom olika yrkesgrupper. Statistiken visar sysselsättning, pendling och personal- och näringsstruktur.

2021-04-01 · Precis som tidigare år visar årets lönestatistik på löneskillnader mellan kvinnliga och manliga läkare på i stort sett samtliga befattningar.