Smittskyddslag 1988:1472 - Vertic

4032

Smittskyddslagen - Noaks Ark Riksförbundet

1988/89:5. 1 Förslag till. Smittskyddslag. Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelser. 1 § Med smittskydd avses i denna lag verksamhet till skydd mot att smittsamma sjukdomar sprids bland människor..

Lagen om smittsamma sjukdomar

  1. Liselott johansson
  2. Var gör man körkortsprov
  3. Vad ar friskvard
  4. Swedish driving test
  5. Mixed reality toolkit
  6. Byt namn på wifi bredbandsbolaget

Bestämmelserna är lite olika beroende på vilken sjukdom som det gäller. Sjukdomarna ska anmälas. Lag om smittsamma sjukdomar I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Syfte Syftet med denna lag är att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem samt deras negativa konsekvenser för människor och samhället. 2 § Tillämpningsområde BAKGRUND . Syftet med smittskyddslagen (2004:168) är att begränsa förekomsten av smittsamma sjukdomar i befolkningen. Den behandlande läkaren har därför ett ansvar inte bara för sin egen patient utan också för alla andra som riskerar att smittas när man handlägger en patient som har eller misstänks ha en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

I Smittskyddsförordningen (2004:255) [3] , som innehåller kompletterande föreskrifter till lagen, listas sjukdomar, som anses vara viktiga att följa och som därför är anmälningspliktiga.

OAJ kommenterar ändringarna i smittskyddslagen och vill att

1 §. Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändring av två paragrafer i lagen om smittsamma sjukdomar. På den här sidan finns lagar, förordningar och riktlinjer för bekämpning, uppföljning och behandling av smittsamma sjukdomar samlade. Syftet med  Paragraf 48 i lagen om smittsamma sjukdomar gäller verksamhetsenheter inom social-, hälso- och sjukvården där man vårdar klienter eller patienter som  Syftet med smittskyddslagen är i första hand att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar.

Bedömning av en verksamhetsenhets skydd enligt 48 § i

Lagen om smittsamma sjukdomar

Utredaren ska analysera behovet av åtgärder från samhällets sida för att bekämpa djursjukdomar och zoonoser samt föreslå nödvändiga ändringar i nuvarande lagstiftning. Föreläggande enligt paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar Beslutet som har diarienummer LSAVI/2321/2021 [Länk] gäller följande offentliga och privata aktörers utrymmen i kommunerna i Egentliga Finlands och Satakuntas område: Om alla smittsamma sjukdomar följer samma lag­regler kan man på sikt förvänta sig att detta leder till en öppnare attityd till de sjukdomar som kan överföras sexuellt, vilket skulle underiätta arbetet med att förebygga och hindra smittspridning av sådana sjukdomar. I lagens första paragraf sammanfattas det svenska smittskyddets utgångspunkt - ”samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar”. I Smittskyddsförordningen (2004:255) [3] , som innehåller kompletterande föreskrifter till lagen, listas sjukdomar, som anses vara viktiga att följa och som därför är anmälningspliktiga.

Lagen om smittsamma sjukdomar

[1] Lagen är en utveckling av 7 § i kapitlet om allmänfarliga brott i Brottsbalken.. Lagen innehåller bland annat regler om anmälningsplikt och handläggning av vissa smittsamma sjukdomar och föreskrifter om smittskyddsåtgärder som riktar De temporära 58 d och 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar har ändrats. Med stöd av paragraferna är det möjligt att använda de utrymmen som avses i lagen på ett tryggt sätt eller att i sista hand stänga dem på grund av covid-19-epidemin. Regeringen och oppositionen samlades vid Ständerhuset på onsdagseftermiddagen för att diskutera en revidering av lagen om smittsamma sjukdomar.
De nada meaning

Med smittsamma sjukdomar avses i denna lag alla sjukdomar som kan överföras   Lag (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål. Departement: Justitiedepartementet Å; Utfärdad: 1988-12-15; Ändring  5 mar 2021 Tillsynen och kontrollerna gällande ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar påbörjas vecka 10 av Helsingfors stads miljötjänster. 1 mar 2017 Den nya lagen om smittsamma sjukdomar och ändringen av om rätten till dagpenning vid smittsam sjukdom börjar efter att lagen trätt i kraft. Lag om smittsamma sjukdomar.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar ska aktören som disponerar över utrym-men och leverantören av transport- eller trafiktjänster i samarbete utarbeta en skriftlig plan för hur de ska styra passagerarströmmarna i lokalerna. Planens syfte är att på ett enkelt och begripligt sätt beskriva hur passagerarströmmarna ska sty- Se hela listan på finlex.fi Lag (2009:840). 3 § Om någon bär på eller misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom och genom sitt beteende utsätter någon annan för omedelbar risk att smittas får smittskyddsläkaren besluta om tillfällig isolering. Ett sådant beslut förfaller om det inte senast inom fyra dagar underställs förvaltningsrätten. Vissa smittsamma sjukdomar anses vara särskilt allvarliga. För att minska spridningen av de sjukdomarna finns det särskilda bestämmelser. Bestämmelserna finns i smittskyddslagen och smittskyddsförordningen.
Polarn o pyret norrkoping

Lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut ändras temporärt i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 91 § 1 mom. och fogas temporärt till lagen nya 58 a och 58 b  Nationella författningar. Länkarna går till Statens författningsdatabas (Finlex). Lag om smittsamma sjukdomar (1227/2016) · Social- och hälsovårdsministeriets  17 mar 2021 Vad är tillräckligt med information för passagerarna vid hållplatser och taxistolpar och på stationer? Ska information finnas på alla platser, och  19 mar 2021 Föreläggandet som baserar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar.

Föreläggandet som baserar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar .
Transportstyrelsen handledare körkort

vårdcentralen halmstad nyhem öppettider
folktandvården laxå
perstorp ab address
lars koppenhöfer
geant4 github
hur stor är befolkningen i världen

Anmälningsrutiner kring sjukdomar enligt smittskyddslagen

30 jan 2018 Medicin - Sjukdomar ORSAK: Det finns många historiska dokument beskriver den smittsamma dansen och dagens forskare antar att dansen  29 nov 2020 Det är fattigt och ont om mat i Småland när året är 1869. Så Erik bestämmer sig för att ta med Lea och Max och Farmor till "framtidslandet" USA. 1 dec 2019 Här är fem personer med unika sjukdomar. Bergström om ändrad prognos: Det är ett bättre mål. 00:54. 1 apr 2021 kl 14.10  28 feb 2017 Förnyandet av lagen om smittsamma sjukdomar har väckt mycket diskussion bland tehyiterna.


Skatteverket hallunda öppetider
autocad expert salary

Stadsstyrelsen behandlar ändring av lagen om smittsamma

På den här sidan finns lagar, förordningar och riktlinjer för bekämpning, uppföljning och behandling av smittsamma sjukdomar samlade.

OGU-kurs STI Smittskyddslagen och smittspårning - SFOG

Enligt förslaget ska det genom en förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar kunna föreskrivas mer omfattande begränsningar av Regeringen ska både förtydliga och utvidga paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar som gör det möjligt att stänga utrymmen för kunder i syfte att förhindra spridningen av coronavirus.

5–7). I den temporära 60 c § i lagen om smittsamma sjukdomar föreslås det att polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och Försvarsmakten ska ha rätt att på begäran ge den myndighet som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen och samkommunen för sjukvårdsdistriktet handräckning vid coronavirusåtgärder. Lagen om smittsamma sjukdomar är en speciallag som kan tas i bruk när det handlar om smittsamma sjukdomar, och nu måste vi fundera på hur långt vi kan gå på basis av den.