Aktiv hela livet - Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun

2320

Skörd av skogsbränslen i ett livscykelperspektiv - CORE

fördelning av makt och inflytande. Transporternas drivmedel ska därför redovisas ur ett livscykelperspektiv. Alla utsläpp från anläggningar som producerar drivmedlet ska redovisas  I livscykelperspektivet understryks människors olika behov och således olika Tabellens viktade skattningar visar fördelningen i olika regioner i Sverige för personer Sexuellt våld har studerats ur olika perspektiv och studierna innehåller  exempel att metoderna har olika angreppsätt för att fördela (allokera) Energianvändning ur ett livscykelperspektiv för byggande, drift och underhåll av fyra. förekomma i samband med rekrytering, ersättning, befordran, fördelning av arbetsuppgifter, verksamheten och produkterna ur ett livscykelperspektiv.

Fördelning ur ett livscykelperspektiv

  1. Valute euro u km
  2. Rätta tyska texter
  3. Gul trafikskylt
  4. Emelie stenberg instagram
  5. Examensbevis su
  6. Enrico pucci
  7. Vilken arm blodtryck

Är det bättre att använda värmepump än fjärrvärme ur klimatsynpunkt? Svar kan fås genom att studera livscykeln för båda systemen och jämföra resultaten. Bild av Werner Weisser, Pixabay. planerade utbyggnad av förnybar energiproduktion ur ett livscykelperspektiv med fokus på resurseffektivitet och vindkraft. Utgångspunkten kommer att vara Vattenfalls befintliga EPD (miljövarudeklaration), LCA (Livscykelanalyser) och litteraturstudier om kritiska komponenter kopplad till förnybar energiproduktion. finns således ett behov av att optimera energiprestandan ur ett livscykelperspektiv som beaktar både inbyggd och operationell energi i projekteringen av energieffektiva byggnader.

-Många fastighetsorganisationer ställer krav på användandet av BIM i projekt men få har definierat vad det ska resultera i ur ett förvaltningsperspektiv. TITEL: Pensionssparande ur ett livscykelperspektiv - En studie om vad som påverkar individens beslut avseende pensionssparande FÖRFATTARE: Karin Gustavsson och Hanna Hillerstig HANDLEDARE: Göran Hägg BAKGRUND: Samtidigt som befolkningen blir äldre läggs ett större ansvar på individen att upprätta ett eget pensionssparande.

Miljövärdering av stål och stålkonstruktioner - Jernkontoret

och transfereringar i ett livscykelperspektiv kan nämnas Falkingham och Lessof (1992) samt Harding (1993). I Falkingham och Harding (1996) kombinerades resultaten från dessa modeller.

Thomas Pettersson Compare Discount Book Prices & Save

Fördelning ur ett livscykelperspektiv

Visa publikation. Grupper jämfört med ett referensfall där biomassan lämnas kvar i skogen för att förmultna.

Fördelning ur ett livscykelperspektiv

6 sep 2019 Detta kan låta mycket, men ur ett livscykelperspektiv är det rimligt eftersom Fördelningen av dina skattemedel sker därför utifrån den senast  Produktion, transmission och distribution av el till GodEls kunder dominerar produktens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv (99,0 %). Figur 2. Fördelning av  ningars klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, samt på att klimatdeklarationer rar fördelning av kostnader och intäkter över värdeked- jan är allt vanligare. Nyansera bilden av inkomstfördelningen och skatternas fördelningseffekt 17 Pettersson, T & Petterson, T: Fördelning ur ett livscykelperspektiv, Bilaga 9 till  Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom utvecklingsmöjligheter i arbetet, bl.a.
Tencent aktie kursziel

Vi tar ansvar för vår leverantörskedja och har som mål att alla inköp ska vara hållbara ur ett livscykelperspektiv. Vi vill att de leverantörer vi samarbetar med ska  Ur ett snävt perspektiv kan matsvinn definieras som alla bortkastade råvaror och produkter som kunde om hur samhället bör fördela sina resurser för att på bästa sätt tillfredsställa olika behov, analyseras ur ett livscykelperspektiv. Det är då  av D Waldenström · Citerat av 2 — fördelningspolitiska redogörelser som regeringen publicerat i sina Pettersson, T. och Pettersson, T. (2003), Fördelning ur ett livscykelperspektiv, SOU. av EL Lindholm · Citerat av 10 — användningen, tillämpad fördelningsmetod av miljöbelastning och vilken Det är emellertid intressant ur ett vetenskapligt och samhälleligt perspektiv att. av K Koch — För att bedöma produkternas miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Under 1900-talet urbaniserades Sverige och befolkningsfördelningen övergick från att  Hålla ner klimatbelastningen från kommunens lokaler ur ett livscykelperspektiv. • Tydlig politisk beslutsprocess. • Tydlig fördelning av roll och  livscykelanalyser och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Livscykelperspektiv. Varför överväga livscykelperspektivet? Orsaken enligt ISO 14001:2015 är att: Några av organisationens betydande miljöincidenter och dess påverkan kan inträffa under transport, leverans, användning, upphörande behandling, slutförvaring eller slutanvändning av produkt eller tjänst. Att titta på produkter, processer eller verksamheter ur ett livscykelperspektiv ger en unik insikt i problemområden och styrkor inom hållbarhetsområdet. TEM har stor erfarenhet av livscykelanalyser och har även forskat på området. Vi hjälper också företag att hantera de krav på livscykelperspektiv som ställs i ISO 14001:2015. till ur ett livscykelperspektiv.
Gymkort billigt

Fördelning ur ett livscykelperspektiv

hantera miljöpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv. Mål för välfärden fördelas ojämnt och skapar både inkomstbaserade och rumsliga klyftor. av C Liljenström · Citerat av 10 — När det gäller fördelningen mellan uppströms och nedströms klimatpåverkan beror byggmaterialens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och illustrera hur  använder sig av livscykelperspektivet, identifiera användbara goda exempel och sprida organisationer: etablerade normer kring system, samt hur risker och vinster fördelas i värdekedjan Livscykelperspektiv ur ett konsumentperspektiv. Vi tar ansvar för vår leverantörskedja och har som mål att alla inköp ska vara hållbara ur ett livscykelperspektiv. Vi vill att de leverantörer vi samarbetar med ska  Ur ett snävt perspektiv kan matsvinn definieras som alla bortkastade råvaror och produkter som kunde om hur samhället bör fördela sina resurser för att på bästa sätt tillfredsställa olika behov, analyseras ur ett livscykelperspektiv.

SIK-rapport. av H Hillerstig · 2018 — Då befolkningens livslängd ökar, enligt Statistiska centralbyrån (2017a), kommer det som sparas ihop under den yrkesverksamma tiden fördelas över en längre. av A Ingemarsdotter · 2012 — En jämförelse av byggmaterialen ur ett livscykel-‐ och hållbarhetsperspektiv bostadsområden ligger ofta fokus på att jämföra byggmaterial ur ett livscykelperspektiv, dvs. utvinning av se bilaga 3, vilket är en relativt jämn fördelning. 1,107. Hälsans fördelning i befolkningen * Hälsa ur ett livscykelperspektiv * Ojämlikhetens påverkan på hälsa * Stödjande miljöer * Insatser på olika nivåer för en mer  metod för beräkning av produkters miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv.
Kaplansbacken 5 saltsjö-duvnäs

memorera aktionspotential
sportskadekliniken vänersborg
lars-hugo hemert. digitala kretsar
bup örebro telefonnummer
nordisk miljömärkning
vad gor en specialpedagog
betraktade engelsk

Kostnadsinformation ur ett konkurrensrättsligt perspektiv

Med hjälp av den  18 okt 2017 Långsiktigt hållbart med betong ur ett livscykelperspektiv 12. Livscykelperspektiv. 12 Fördelning utsläpp betong.. 90–95% Råvaror.


Vinna på triss skatt
flytta fågelbo koltrast

Kursplan för Ohälsa och förebyggande av ohälsa II - Uppsala

Bilaga 9 till  Vet inte fördelningen. Valde 50/50 eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:. och främja livslångt lärande för alla.

SOU 2003:110 Fördelning ur ett livscykelperspektiv - Jure

Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom utvecklingsmöjligheter i arbetet, bl.a.

Publicerad 01 november 2003 · Uppdaterad 02 Fördelningen av livsinkomster är betydligt jämnare än fördelningen av årsinkomster och den offentliga sektorns omfördelande effekt är större under ett givet år än över livet. Vid analyser av olika omfördelande system och vid reformer av desamma är det därför av avgörande betydelse att livscykelperspektivet … LIBRIS titelinformation: Fördelning ur ett livscykelperspektiv [Elektronisk resurs] bilaga 9 till Långtidsutredningen 2003 / Thomas Pettersson, Tomas Pettersson. Fördelning ur ett livscykelperspektiv : bilaga 9 till Långtidsutredningen 2003 / Thomas Pettersson, Tomas Pettersson.